Romanii din strainatate sunt chemati de urgenta in tara pentru a-si reface buletinul. Cartea de identitate provizorie se poate elibera cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România.

Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate se stabileşte de serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor fiind cuprins între 30 de zile şi un an.

ACTE NECESARE:

1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate:

–    se obţine de la ofiţerul de serviciu sau se descarcă Anexa 18 şi se listează pe o singură foaie, faţă-verso; se va completa de către solicitant şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu.

2. Paşaportul românesc aflat în termen de valabilitate (original şi copii xerox ale filei informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră)

3. Paşaportul străin pentru situaţia în care solicitantul a intrat în ţară cu un document de călătorie emis de o autoritate străină (original şi copii xerox ale filei informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră)
;

4. Fotografii 3/4 cm(2 bucăţi), de dată recentă, cu bandă albă de 7 mm la bază.

5. Certificatul de naştere eliberat de oficiile de stare civilă române(copie xerox şi original);

6. Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii (1 leu) +  taxa extrajudiciară de timbru ( 5 lei) se achită la sediul nostru

După caz:

7. Certificatul de căsătorie eliberat de oficiile de stare civilă române în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supavieţuitor (copie xerox şi original);

8. Hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, dacă este cazul (copie xerox şi original);

9. Certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor (copie xerox şi original);

10. Documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţa (copie xerox şi original)

Reclame